Konica Minolta, HP, Develop gépek bérbeadása, értékesítése, kellékanyag ellátása - Nemzeti Fejlesztési Terv

Nemzeti Fejlesztési Terv

EP-COPY Kft. KÉPZÉSEI

Az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.

HEFOP-3.4.1-08/1.-2008-05-0299/2.0

A képzések helyszíne:
1119 Budapest, Fehérvári út 179.

A projekt 2008.07.01. – 2008.11.30.közötti időtartalomban valósult meg.

A képzések támogatására elnyert összeg: 3.667.500.- Ft

-    Számítástechnikai képzés
    A képzés rendszerezte és közvetíttete azokat a számítástechnikai alapismereteket, amelyek elsajátítása nélkülözhetetlen a számítástechnika alkalmazásához. Megismertette a hallgatókkal az információ megszerzésének lehetőségét, annak feldolgozását és továbbításának lehetőségeit, technikai feltételeit.

-    Projekttervezési ismeretek
    A résztvevők a képzés során megismerték a projektmenedzsment alapvető technikáit, módszereit, eljárásait, úgy hogy alkalmazni tudják a sikeres projekttervezéshez. A tréning során kifejezetten nagy hangsúlyt kapott az alkalmazott „soft skill” fejlesztése, mely a produktív és hosszú távú team munka záloga. A képzés második kiemelt célja a projektszemlélet elsajátítását követően, a megszerzett tudás pályázatírói kontextusba történő értelmezésének bemutatása. A tréning során mind a pályázatok kiírói, mind a pályázói, mind a megvalósítói oldal által támasztott követelmények, feladatok értelmezése és szakszerű megoldása került előtérbe.

-    Üzleti kommunikációs ismeretek
 A képzés sikeres elvégezésével képesek lettünk meghatározni a kommunikációnk módját a célok függvényében, képesek lettünk felismerni a verbális és a nem verbális kommunikáció sajátosságait és eszközeit, továbbá képesek lettünk megérteni a kommunikációs üzeneteket. Megtanultunk viselkedni nehéz és konfliktus helyzetekben, továbbá képessé váltunk nemcsak a partner kritikájának elfogadására, hanem saját kritikáink megfogalmazására is.


Munkatársak képzése az EP-COPY Kft - nél

Közreműködő szervezet:
ESZA Kht.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
www.esf.hu

Irányító hatóság:
HEFOP IH
www.hefop.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu